Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este o instituție publică ce are menirea de a dezvolta un dialog constructiv cu mediul antreprenorial din sectorul IMM pe tot parcursul implementării ideilor de afaceri, de la inițiere și dezvoltare, până la transformarea acestora în istorii de succes.

ODIMM este un partener de încredere a companiilor, le oferă șansa de a se dezvolta, de a deveni sustenabile și puternice, atât în plan național cât și internațional, prin accesarea programelor de suport destinate  comunității de afaceri.

Echipa ODIMM elaborează instrumente de suport pentru mediul antreprenorial din Republica Moldova.

Principalele activități:

 • Acordarea garanțiilor la creditele întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC);
 • Implementarea Programului de instruire continuă Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA);
 • Implementarea programelor privind susținerea antreprenoriatului feminin  (Programul guvernamental “Femei în Afaceri”, Proiectul “Business Academy  for Women”);
 • Susținerea activității Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova și a companiilor rezidente;
 • Acordarea garanțiilor de stat în cadrul Programului guvernamental “Prima casă”;
 • Subvenționarea Agenților economici la expozițiile și târgurile naționale;
 • Prestarea serviciilor de consultanță, informare și instruire pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii;
 • Elaborarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului legislativ și strategic aferent dezvoltării IMM-urilor;
 • Implementarea proiectului transfrontalier “Oportunități comune în afaceri pentru tineri (JOBs for YOUTH)”;
 • Facilitarea accesului IMM-urilor autohtone la serviciile experților germani prin intermediul Programului Senior Experten Services;
 • Facilitarea accesului IMM-urilor la piețele externe prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network;
 • Organizarea evenimentelor de stimulare a dialogului public-privat (conferințe, mese rotunde, ateliere de lucru, seminare, etc.);

Pentru mai multe informații vizitați pagina oficiala