Instituția Publică „Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură”

Instituţie publică la autogestiune, constituită prin Hotărîrea Guvernului nr. 521 din 05.07.2017, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediu (în continuare MADRM) menită să gestioneze resursele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural şi resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare, să realizeze măsurile de intervenţie pentru agricultură, în condiţiile legii.

AIPA efectuiază următoarele servicii pentru mediul de afaceri:

  1. asigură gestionarea legală şi corectă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și a altor fonduri destinate susținerii producătorilor agricoli și dezvoltării mediului rural;
  2. examinează cererile de acordare a subvențiilor, însoțite de documentele necesare, depuse de către solicitanţi, precum şi eligibilitatea acestora pentru a beneficia de sprijin financiar din partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor aprobate, în limitele competenţelor; 
  3. autorizează, execută și verifică subvențiile/plățile directe alocate din resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și din alte surse de susținere financiară a producătorilor agricoli; 
  4. efectuează verificări pe teren ale obiectelor investițiilor pentru a stabili eligibilitatea acestora; 
  5. monitorizează respectarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare a subvenţiilor și altor forme de susținere financiară de către beneficiari după efectuarea plăţilor; 
  6. organizează activități de informare a producătorilor agricoli despre procedurile de subvenționare, inclusiv prin acordarea consultărilor; 
  7. promovează proiectele finanţate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural; 
  8. asigură administrarea Sistemului informațional integrat agricol și altor sisteme informaționale și baze de date necesare activității AIPA; 
  9. participă la adaptarea cadrului juridic normativ în domeniul subvenţionării agricole la practicile Uniunii Europene; 
  10. conlucrează cu instituțiile similare din cadrul altor state, negociază cu acestea acorduri bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţii de specialitate.

Pentru mai multe informații vizitați pagina oficiala