Zona de Liber Schimb
Aprofundată și Cuprinzătoare

Facebook DCFTA

Intrebari frecvente

Q:
Este de așteptat ca Republica Moldova să implementeze toate reformele la intrarea în vigoare a Acordului?
A:

Nu, nu este. Ar fi nerealist să aspirăm la acest fapt. Reformele trebuiesc planificate de-a lungul timpului, deoarece ele implică legislație complexă și necesită timp pentru a pregăti modificările necesare. Implementarea și capacitatea instituțională de a gestiona acest proces este esențială și UE susține Republica Moldova în acest scop, nu doar prin asistență financiară specific orientată și schimb de experiență în cadrul programului Global de Consolidare a Instituțiilor.

Q:
Care va fi recompensa pentru reforme?
A:

În cazul produselor agricole și a reformelor în domeniul sanitar și fitosanitar, produsele moldovenești de origine animală vor fi în cele din urmă capabile să intre pe piața UE;

1) în ceea ce privește serviciile, UE va elimina în continuare anumite restricții încă în vigoare pentru operatorii din Republica Moldova;

2) în domeniul achizițiilor publice, se va garanta accesul la piețele de achiziții publice comune și acces suplimentar la ofertele de achiziții publice (în prezent, indisponibile) poate fi acordat;

3) în ceea ce privește standardele industriale, reformele vor permite încheierea unui acord cu privire la conformitatea și acceptarea standardelor industriale, care va demonstra competitivitatea sectoarelor industriale din Republica Moldova la același nivel cu cele ale UE și va facilita procedurile de acordare a mărcii de calitate CE produselor moldovenești ;

4) reformele vamală și a de facilitare a comerțului vor aduce beneficii exportatorilor / importatorilor RM în mod indirect, prin intermediul procedurilor vamale optimizate și simplificate, unificate cu cele din UE, reducând astfel costul comerțului, precum și creșterea predictibilității cadrului legal vamal.

Q:
Cum vor fi evaluate reformele?
A:

Evaluarea va lua în considerare adaptarea legislației interne la cea a UE. Ea va fi orientată spre calitatea legii, instituțiile implicate în gestionarea implementării, funcționarea unor astfel de implementări și posibilele probleme la executare. Dacă evaluarea UE este negativă, adică UE concluzionează că există anumite lacune care trebuie remediate înainte ca avantajele suplimentare să fie obținute de către Republica Moldova, aceasta va comunica constatările sale oficialilor RM și va acorda timp pentru soluționarea lor. În cazul unei evaluări pozitive, în cazuri clar definite vor rezulta beneficii suplimentare referitoare unui acces mai bun la piața UE.

Q:
Reformele vor fi costisitoare și se vor face simțite pe termen scurt. Beneficiile DCFTA ar putea fi acordate, dar sunt incerte
A:

Eliminarea tuturor taxelor la import, îmbunătățirea imediată a condițiilor pentru comerțul cu servicii, precum și oferta generoasă de stabilire îmbunătățește semnificativ poziția Moldovei în comparație cu cea a altor parteneri ai UE pe piața europeană. De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, investitorii din UE vor avea motivația de a stabili în Republica Moldova, consumatorii moldoveni vor beneficia de bunuri mai ieftine pe piață și Republica Moldova în ansamblu se va bucura de o relație bilaterală mult mai puternică cu UE. În cele din urmă, asistență financiară semnificativă a procesului de reformă și statutul de partener asociat vor impulsiona economia Moldovei. Prin urmare, nu este cazul să vorbim despre lipsa de beneficii imediate. În termeni cantitativi, pentru Republica Moldova se preconizează o stimulare a exporturilor cu 16%, iar a importurilor cu 8%, pe termen scurt, ce ar trebui să aibă, de asemenea, un impact pozitiv asupra veniturilor statului. Vor exista, desigur, costuri, dar asistența UE în Moldova nu se limitează doar la reformele conexe DCFTA ci include, de asemenea, un sprijin mai larg în cadrul bugetului, care ar trebui să fie utilizat pentru atenua impactul reformelor asupra celor mai vulnerabile categorii.

Q:
Poate UE revoca aceste beneficii?
A:

Beneficiile care urmează să fie acordate Republicii Moldova, ca urmare a procesului realizat de adaptare depind de menținerea continuă a condițiilor legale și de executare care au determinat acordarea lor. În cazul în care acest lucru nu se mai întâmpla, indiferent de motiv, părțile vor examina situația și dacă explicația este insuficientă, aceste beneficii pot fi revocate temporar, până la soluționarea problemei. Acest lucru ar trebui să fie o situație cu totul excepțională și UE rămâne ferm optimistă că acest fapt nu va avea loc niciodată.

Q:
Există temeri că DCFTA va distruge agricultura Republicii Moldova
A:

UE este conștientă de faptul că reformarea agriculturii reprezintă o adevărată provocare, însă Republica Moldova ar fi nevoită să o confrunte cu și fără DCFTA, în cazul în care dorește să modernizeze și să stimuleze propriile capacități de producție și export. Acest lucru este costisitor, însă Guvernul Republicii Moldova a recunoscut că aplicarea experienței UE în procesul de reformare este direcția corectă și prioritatea ei, și a adoptat un plan ambițios de reformă. În plus, UE sprijină Republica Moldova prin intermediul unui program specific (ENPARD) și dedică asistență financiară și de consultanță substanțială în scopul modernizării legislației sale. DCFTA este conceput pentru a contribui la modernizare, însă măsurile adiacente necesare pentru a asigura durabilitatea schimbării, trebuie să fie elaborate cu participarea Guvernului Republicii Moldova. UE este deja implicată și va continua să sprijine Republica Moldova în aceste eforturi.

Q:
Care sunt modalitățile de acordare a asistenței de către UE?
A:

UE a acordat sprijin Republicii Moldova în acest sens încă din perioada prelansării negocierilor în cadrul Programului Amplu de Consolidare Instituțională prin Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (2011-2013). Acesta a inclus asistență financiară, cursuri de instruire, precum și activități de consiliere (twinning, TAIEX, etc.). Asistența bilaterală a statelor membre UE are loc în coordonare cu eforturile UE. Sprijinul semnificativ suplimentar, dedicat în mod specific implementării DCFTA, este planificat în noul Instrument de Vecinătate Europeană (2014-20). În termeni concreți, asistența curentă pentru Republica Moldova se ridică la 273 milioane euro (2011-13), care include un instrument specific, mecanismul Amplu de Consolidare Instituțională, care se ridică la 41 de milioane de euro și se concentrează în special pe sprijinirea Republicii Moldova în procesul de reformă legat de DCFTA din cadrul Acordului de Asociere. Următoarea programare UE pentru perioada anilor 2014-20 prevede asistență suplimentară semnificativă, detaliile căreia urmează a fi convenite.

Q:
Acordul limitează dreptul Republicii Moldova de a intra în alte zone de liber schimb?
A:

Nu, Republica Moldova își rezervă drepturi depline în ceea ce privește politica sa comercială și poate încheia acorduri de liber schimb cu orice partener din lume.

Q:
Care este situația în cazul Uniunii vamale cu Rusia? Îi va fi permis Republicii Moldova să se alăture în cazul în care va fi invitată? Va fi acest fapt compatibil?
A:

Trebuie să facem distincția între un acord de liber schimb și o uniune vamală. În orice uniune vamală, o țară își cedează capacitatea de exercitare a propriei politici comerciale în favoarea organismului comun, începând cu gestionarea drepturilor de import și export și așa-numitul Tarif Extern Comun, care acoperă, inclusiv, veniturile vamale și alte componente. În plus, într-un tip mai aprofundat de uniune vamală ar putea interveni o tentativă de a unifica unele (sau toate) aspectele legate de regimurile de reglementare a comerțului, cum ar fi reglementările sanitare sau industriale.

Întrucât o ZLS reglementează doar tarifele și statul își păstrează suveranitatea asupra propriului regim tarifar, o uniune vamală provoacă îngrijorare, deoarece țara parteneră nu mai deține în exclusivitate controlul asupra politicii sale tarifare și ar putea exista incompatibilitate semnificativă între liberalizarea comerțului convenit în cadrul ZLS cu UE și politica Uniunii Vamale. În ceea ce privește aspectele de reglementare, acestea depind de faptul dacă regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Vamale sunt compatibile cu standardele UE și / sau internaționale. Întrucât coexistența regimurilor de reglementare în cadrul unei jurisdicții este problematică, divergențele în acest domeniu fac orice coexistență a DCFTA cu aderarea la Uniunea Vamală incompatibilă.

Prin prisma unei analize detaliate, cadrul curent european și practica din cadrul Uniunii Vamale ar trebui să fie, în principiu, compatibile cu modul de concepere a reglementărilor OMC (datorită aderării Rusiei), dar, în practică, persistă mai multe lacune, iar vectorul reformator este neclar și doar parțial bazat pe standardele UE.

 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
Europe
Europe

Acest site a fost elaborat de către proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” și European Profiles S.A. led Consortium.

News rss
Noutăți
Library rss
Biblioteca |
Harta site-ului