Advise sheets

Pe această pagină veți găsi suportul informațional necesar vis-a-vis de reglementările de export cu UE. Fișele de consiliere de pe această pagină conțin informații despre regulile de export cu UE, documentația necesară și cadrul legal local.

Certificatul de origine EUR 1