DECIZIA NR. 2/2014 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA din 16 decembrie 2014 privind înființarea a două subcomitete [2015/672]

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Prezenta decizie a stabilit următoarele două subcomisii:
- Subcomisia pentru libertate, securitate și justiție (Titlul III din Acordul de Asociere);
- Subcomisia pentru cooperare economică și alte tipuri de cooperare sectorială (Titlul IV din Acordul de Asociere).
Prezenta decizie a intrat în vigoare la 16 decembrie 2014.

JO L 110, 29.4.2015