DECIZIA NR. 1/2015 A SUBCOMITETULUI UE-REPUBLICA MOLDOVA PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ din 7 iulie 2015 de adoptare a regulamentului de procedură al Subcomitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă [2015/1818]

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Prezenta decizie a adoptat Regulamentul de Procedură pentru Subcomisia pentru comerț și dezvoltare durabilă care este atașată ca anexă la decizie. Subcomisia pentru comerț și dezvoltare durabilă supraveghează punerea în aplicare a titlului V (DCFTA), Capitolul 13 - Comerț și dezvoltare durabilă.
Prezenta decizie a intrat în vigoare la 7 iulie 2015.

JO L 264, 9.10.2015, p. 15-16