Despre Proiect

Titlul proiectului: Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare DCFTA

Numărul proiectului: EuropeAid/132101/C/SER/MD

Țara: Republica Moldova

Data inițierii proiectului: 1 Decembrie 2013

Durata proiectului: 24 luni

Obiectivul principal: Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare DCFTA prin sporirea capacității Ministerului Economiei și a altor instituții relevante, în domeniul elaborării și selectării politicilor, a armonizării legislației, coordonării, implementării, comunicării, monitorizării și evaluării. Acest obiectiv major este de o importanță critică în asigurarea consolidării capacităților Guvernului și garantarea performanțelor de nivel înalt în implementarea DCFTA.

Obiective specifice:

- Furnizarea capacității adiționale specializate unităților de sector implicate în DCFTA;

- Asigurarea că Moldova își îndeplinește angajamentele stipulate în DCFTA.

Rezultate preconizate:

- Furnizarea unei consultanțe calitative în domeniul de cercetare și de politici pentru fiecare din grupurile de oficiali implicați în implementarea DCFTA;

- Asistență în elaborarea reglementărilor, armonizarea documentelor legale, prezentarea directivelor europene implicate, evaluarea echivalentelor locale și propuneri cum acestea ar putea fi adaptate și implementate;

- Promovarea schimbărilor în Ministerele de resort și influențarea indirectă a Guvernului, Parlamentului etc. Influențarea societății civile și mediului de afaceri prin informare și prezentări.

Grupurile țintă:

- Ministerul Economiei, fiind responsabil de coordonarea și monitorizarea generală a procesului DCFTA, este beneficiarul direct al proiectului;

- Alte Ministere/Agenții implicate în implementarea DCFTA ca: Ministerul Justiției, Centrul de Armonizare a Legislaţiei, Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, Biroul Național pentru Migrație și Azil, Biroul Național de Statistică, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Institutul Național de Cercetări Economice;

- Sectorul privat și reprezentanții organizațiilor de afaceri (atit din Moldova cît și din UE);

- Organizațiile societății civile (atât din Moldova, cât și din UE);

- Mediul academic (atât din Moldova, cât și din UE);

- Populația Republicii Moldova.