Creat în Moldova – apreciat în lume: campania ce marchează patru ani de implementare a DCFTA, lansată la Chișinău

Creat în Moldova – apreciat în lume: campania ce marchează patru ani de implementare a DCFTA, lansată la Chișinău
Sursa foto: DCFTA.MD

8 noiembrie 2018, Chișinău, Moldova – Antreprenori și reprezentanți ai asociaților de afaceri din Moldova, experți din societatea civilă, reprezentanți ai guvernului și diplomați s-au reunit astăzi la Parcul industrial TRACOM din Chișinău pentru a marca patru ani de implementare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) în Republica Moldova. Evenimentul marchează lansarea campaniei naționale de informare privind oportunitățile oferite de DCFTA pentru companiile si produsele moldovenești și schimbările pozitive produse în viața tuturor locuitorilor Republicii Moldova ca urmare a implementării Acordului.
 
DCFTA oferă posibilități ample pentru îmbunătățirea calității produselor și creșterea exporturilor de produse și servicii moldovenești în UE și în întreaga lume. Suntem bucuroși că mai multe companii din Republica Moldova au profitat de aceste oportunități și au reușit să acceseze piața europeană”, a declarat Peter Michalko, Ambasador, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
 
La eveniment, reprezentanții întreprinderilor moldovenești și-au împărtășit experiența în accesarea sprijinului din partea UE pentru corespunde cerințelor și a folosi pe deplin oportunitățile oferite de DCFTA. Potrivit lui Andrei Mârza, proprietarul unei fabrici de îmbrăcăminte din Soroca, ce produce uniforme și echipamente de lucru, fabrica sa a creat 70 de noi locuri de muncă, iar vânzările au crescut de trei ori datorită sprijinului primit de la Uniunea Europeană. Tudor Rotaru, proprietarul unei linii de producție de fructe uscate în ciocolată din Ialoveni, spune că datorită oportunităților DCFTA și programelor europene de sprijin și instruire, dulciurile produse de compania sa sunt acum exportate în Slovenia, România, Irlanda și pe alte piețe, iar vânzările au crescut de la 20.000 lei în 2014 până la 10 milioane de lei în 2017.
 
Campania de informare lansată astăzi se bazează pe analiza impactului a 4 ani de implementare a DCFTA, realizată de centrul analitic independent Expert Grup. Analiza a constatat că, după 4 ani, Uniunea Europeană a devenit cel mai important și mai de încredere partener comercial pentru producătorii moldoveni. Doi din trei euro câștigați din exporturile moldovenești provin acum din UE – spre deosebire de unul din doi euro, cum se întâmpla în 2014 - ceea ce reprezintă o creștere netă de aproximativ 367 de milioane de euro în exporturi. Această creștere a dus la crearea a cel puțin 15 000 de noi locuri de muncă în Republica Moldova. În același timp, până în 2020, este de așteptat ca DCFTA va aduce bugetului național 355 de milioane de euro în plus sub formă de taxe și impozite – surse care ar putea acoperi cheltuielile pentru sănătate din Republica Moldova pentru un an întreg. Rezumatul principalelor concluzii ale analizei Expert Grup este atașat acestui comunicat de presă.
 
Primii ani de implementare a DCFTA au arătat că produsele moldovenești pot fi apreciate la nivel mondial. Acest lucru a inspirat sloganul campaniei: „Creat în Moldova – apreciat în lume". Totodată, implementarea deplină a prevederilor DCFTA va face companiile moldovenești mai competitive, va contribui la îmbunătățirea calității produselor și serviciilor moldovenești, va stimula investițiile și producția și va deschide piețele europene pentru exporturile din mai multe sectoare ale economiei moldovenești. Astfel, ar putea crește exportul de produse de origine animalieră.
 
Deși, după numai 4 ani de implementare, au fost atinse rezultate destul de bune, trebuie să menționăm că Acordul a fost implementat doar parțial, există mult potențial ce trebuie explorat. Atingerea standardelor relevante ar permite exportul unei game mai largi de produse moldovenești. Un element important în acest proces este continuarea reformelor și consolidarea independenței sistemului judiciar", a adăugat Ambasadorul Michalko.
 
 Informații generale:

Campania de informare va dura până la sfârșitul lunii decembrie și este implementată de Proiectul UE: "Vizibilitate și comunicare pentru AA/DCFTA". Proiectul oferă informații utile despre oportunitățile oferite de AA/DCFTA companiilor din Republica Moldova, și organizează instruiri practice privind utilizarea acestor oportunități. Până în prezent, proiectul a organizat 11 sesiuni de instruire și informare în diverse regiuni ale Republicii Moldova, de care au beneficiat peste 840 de participanți, și care au acoperit subiecte precum sporirea competitivității produselor, regulile de export în UE, accesarea finanțării și posibile surse de finanțare. Proiectul operează un portal online și mai multe conturi de rețelele sociale, precum și un Birou de presă online, care urmărește să furnizeze informații complete și la timp cu privire la implementarea AA/DCFTA, dar și despre cele mai recente oportunități din cadrul DCFTA.
 
Portalul online EU4Business Moldova: http://www.eu4business.eu/moldova
EU4Business Moldova pagina Facebook: https://www.facebook.com/eu4businessmoldova/
Biroul de presă al EU4Business Moldova: http://dcfta.md/eng/birou-de-presa
 
Alte proiecte și programe de sprijin ale UE oferă sprijin sectorial și susținere financiară companiilor moldovenești care doresc să se dezvolte, să se adapteze cerințelor DCFTA și să intre pe piața europeană. Linia de creditare oferită de EU4Business și BERD oferă sprijin continuu întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova - 67% dintre companiile care au obținut împrumuturi de dezvoltare din proiectul liniei de creditare au reușit să-și mărească cifra de afaceri, iar mai mult de jumătate dintre ele si-au extins producția și au creat noi locuri de muncă. Vedeți mai multe informații despre linia de creditare EU4Business-BERD la: http://www.eu4business-ebrdcreditline.md/ 
 
Linia de creditare „Livada Moldovei”, acordată de Banca Europeană de Investiții, oferă finanțare și consultanță de specialitate întreprinderilor agricole din Republica Moldova. Linia de creditare a fost lansată în 2016 pentru o perioadă de 5 ani, iar creditele sunt însoțite de consultanță în elaborarea planurilor de investiții și de asistență tehnică gratuită. Vezi detalii despre Proiectul „Livada Moldovei” la: http://www.livada-moldovei.md/index.php 
 
Proiectul UE „Infrastructura calității”, lansat în 2017, va oferi consiliere și mentorat personalizat pentru 75 de întreprinderi mici și mijlocii, pentru a le ajuta să se pregătească pentru export.

Pentru mai multe informații despre proiectul „Vizibilitate și comunicare pentru AA/ DCFTA”, vă rugăm să contactați: Victoria Onofreiciuc, manager de programe, comunicare și publicații, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, la: victoria.ONOFREICIUC@eeas.europa.eu