Consecinţele unei Zone de Liber Schimb Aprofundate și Cuprinzătoare asupra economiei Republicii Moldova

Sursa primară:www.ier.ro

Studiul oferă o evaluare a relaţiilor comerciale dintre UE şi Republica Moldova, a cadrului instituţional referitor la crearea unei zone de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare, şi identificarea sectoarelor/domeniilor sensibile, precum şi a celor potenţial profitabile şi competitive pentru Republica Moldova în raport cu piaţa Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, cercetarea a urmărit elaborarea unor recomandări punctuale pentru decidenţii politici privind măsurile şi direcţiile de acţiune pe termen mediu în sectoarele cu avantaj competitiv pentru Republica Moldova.