Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Misiunea CALM este de a promova o administraţie publică locală democratică, descentralizată, transparentă şi eficientă, capabilă să contribuie efectiv la dezvoltarea comunităţilor locale şi asigurarea membrilor săi cu servicii publice de calitate.
  1. Reprezentarea, promovarea şi apărarea unitară şi activă a drepturilor şi intereselor comune ale tuturor comunităţilor şi autorităţilor publice locale din Republica Moldova;
  2. Promovarea şi dezvoltarea cooperării şi solidarităţii între autorităţile publice locale din Republica Moldova în promovarea drepturilor şi intereselor lor legitime;
  3. Stabilirea unui parteneriat efectiv cu Guvernul şi autorităţile publice centrale în baza principiilor de egalitate, colaborare, legalitate, transparenţă şi respect reciproc. Promovarea cooperării constructive şi permanente între autorităţile locale şi cele centrale;
  4. Crearea şi consolidarea unui centru de informare, instruire, expertiză, schimb de experienţă şi prestare de alte servicii necesare pentru autorităţile publice locale;
  5. Promovarea cooperării inter-municipale, a bunelor practici şi a colaborării internaţionale a colectivităţilor locale din din Republic Moldova cu cele de peste hotare;
  6. Promovarea cooperării inter-municipale, a bunelor practici şi a colaborării internaţionale a cStabilirea şi dezvoltarea cooperării cu asociaţiile naţionale şi internaţionale a comunităţilor şi autorităţilor locale;  Alte forme şi mijloace care nu contravin intereselor membrilo CALM, legislaţiei naţionale şi bunelor practici general recunoscute.olectivităţilor locale din din Republic Moldova cu cele de peste hotare;

LM este de a consolida autorităţile locale în calitate de fundament al administraţiei locale efective, democratice, în vederea respectarii prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale.

Pentru mai multe informații vizitați pagina oficiala