Comerț, afaceri și sprijin pentru IMM-uri

Sursa primară:www.euneighbours.eu

Această fișă informativă prezintă beneficiile pentru întreprinderile mici și mijlocii în contextul implementării Acordului de Asociere/DCFTA în Republica Moldova, Georgia și Ucraina.