Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI)

Organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, … care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului.

Obiectivul major al CCI a RM este crearea unui mediu şi a unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea interesele membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova, în relaţiile membrilor cu autorităţile guvernamentale şi cu cercurile străine de afaceri.

Obiectivele principale ale Camerei sunt:

 • Promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi sprijinirea agenţilor economici din Republica Moldova în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice din ţară şi cu organizaţiile specializate din străinătate.
 • Acordarea asistenţei în dezvoltarea diferitor genuri de activitate de întreprinzător, ţinându-se cont de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării.
 • Participarea la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor sau care sunt orientate spre înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă, ce nu sunt determinate de normele dreptului public.
 • Contribuirea la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat.
 • Organizarea învăţământului profesional şi ridicării calificării de întreprinzător a membrilor săi.
 • Asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea de consultanţă.
 • Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi servicii.
 • Stabilirea normelor etice, orientate spre garantarea siguranţei tranzacţiilor şi probităţii comportării membrilor săi pe piaţă, excluderea concurenţei şi parteneriatului neloial în afaceri.
 • Formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională.
 • Alte obiective ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

Serviciile CCI a Republicii Moldova

 1. Târguri, expoziții, concursuri:
 2. Expoziția Națională ”Fabricat în Moldova”;
 3. Expoziția ”Moldova prezintă” peste hotare;
 4. Concursuri: 
  • ”Marca comercială a anului”,
  • Premiul pentru realizări în domeniu;
  • ”Polobocul de aur”.
 5. Standuri de țară la expoziții internaționale.

Misiuni economice:

 1. Mese rotunde; 
 2. Vizite de afaceri în ţară şi peste hotare;
 3. StabilIirea contactelor comerciale între agenţii economici ș.a.;
 4. Colaborarea cu Camerele de Comerţ şi Industrie din străinătate şi cu organizaţiile internaţionale de profil.

Instruirea și pregătirea cadrelor:

 1. Sporirea calificării antreprenoriale a personalului de toate nivelele;
 2. Seminare: 
  • Aspecte practice privind calcularea și declararea TVA;
  • Intensificarea vânzărilor prin Google AdWords;
  • Tehnici de prezentare;
  • Project management.
 3. Cursuri specializate:
  • Curs Contabilitate 1C;
  • EUREM;
  • Școala excelenței trainerilor.
 4. Programe de instruire internaționale;
 5. Dezvoltare a învăţării pe tot parcursul vieţii (long life learning, învăţare 
 6. non-formală şi in-formală);

Programe de formare profesională tehnică prin învățământ dual.

Expertiza și evaluarea mărfurilor

 1. Alimentare; 
 2. Industriale;
 3. Utilajului;
 4. Mijloacelor de transport; 
 5. Materialelor de construcție etc.

Servicii în comerțul internațional:

 1. Eliberarea carnetelor ATA;
 2. Broker vamal (perfectarea declarațiilor vamale și altor acte de comerț și transport internațional necesare pentru vămuire);
 3. Consultanță în domeniul comerțului internațional;
 4. Certificate de origine nepreferenţiale pentru mărfurile de export.

Servicii de arbitraj:

 1. Soluţionarea prin arbitraj a litigiilor interne şi internaţionale.
 2. Arbitrajul este voluntar și confidenţial.

Servicii de mediere:

 1. Soluționarea conflictelor; 
 2. Evitarea tergiversării soluționării conflictului;
 3. Cheltuieli reduse; 
 4. Tranzacția de mediere are forță executorie; 
 5. Beneficiere de anumite facilități economice, etc.

Stabilirea şi confirmarea evenimentelor de forţă majoră:

 1. Eliberarea Certificatului de forţă majoră. 

Pentru mai multe informații vizitați pagina oficiala