Zona de Liber Schimb
Aprofundată și Cuprinzătoare

Facebook DCFTA

Biblioteca electronică

Total publicații: 9
Rubrica:
Anul:
Limba:
Organizație: IPRE      

Biblioteca virtuală vă propune o serie de lucrări elaborate de instituții naționale și internaționale care se ocupă nemijlocit de monitorizarea și implementarea Acordului de Asociere/DCFTA în Republica Moldova. Puteți găsi în această bibliotecă virtuală ghiduri, broșuri, note informative, documente oficiale, și studii care se raportează la punerea în aplicare a AA/DCFTA și sunt destinate funcționarilor, oamenilor de afaceri, organizațiilor nonguvernamentale, mass-media, dar și cetățenilor Republicii Moldova. Aceste materiale vă pot fi utile pentru cercetări, muncă, studii, etc.

Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană: Raport Alternativ de Progres 2014-2016

Anul: Martie 2017
Organizația: IPRE
Autorul: Iulian Groza, Iulian Rusu, Mariana Platon, Adrian Ermurachi
Rubrica: Acord de Asociere
Limba: Română English
Pagini: 67

Al treilea raport IPRE privind monitorizarea implementării Acordului de Asociere RM-UE (noiembrie 2015 - martie 2016)

Anul: Iulie 2016
Organizația: IPRE
Autorul: Iulian Groza, Iulian Rusu, Victor Lutenco
Rubrica: Acord de Asociere
Limba: Română
Pagini: 45

Raport anual privind monitorizarea implementării Acordului de Asociere RM-EU (1 iulie 2016)

Anul: Iulie 2016
Organizația: IPRE
Autorul: Iulian Groza, Iulian Rusu, Eugen Ghilețchi
Rubrica: Acord de Asociere
Limba: Română
Pagini: 68

Principalele dificultăți și deficiențe economice în calea integrării europene a Moldovei

Anul: Februarie 2016
Organizația: IPRE
Autorul: Eugen Ghilețchi, Mihai Căpățină
Rubrica: Acord de Asociere
Limba: Română
Pagini: 34

Analiza tematică privind aspectele orizontale care vizează implementarea ZLSAC

Anul: Februarie 2016
Organizația: IPRE
Autorul: Ermurachi Adrian și Platon Mariana
Rubrica: DCFTA
Limba: Română
Pagini: 26
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
Europe
Europe

Acest site a fost elaborat de către proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” și European Profiles S.A. led Consortium.

News rss
Noutăți
Library rss
Biblioteca |
Harta site-ului