Agenda de Asociere

Instrumentul principal de implementare a Acordului de Asociere îl constituie Agenda de Asociere, negociată cu Comisia Europeană. Agenda de asociere înlocuieşte Planul de Acţiuni RM-UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate a UE.

Agenda de Asociere identifică domeniile prioritare de implementare a prevederilor Acordului de Asociere în primii trei ani de la intrarea în vigoare a acestuia.

RAPORT DE PROGRES MARTIE 2016

Contacte:Tina Golfi, liderul de echipă al proiectului DCFTAPiața Marii Adunări Naționale 1
MD-2033, Chișinău, Republica Moldova
Ministerul Economiei, oficiile 369-370
Telefon: + 373 (22) 250 549; + 373 (22) 250 664
E-mail: project@dcfta.md